O Zavodu TRS

Delo Zavoda za trajnostni razvoj (Zavod TRS) je usmerjeno v podporo 17 ciljem trajnostnega razvoja. Cilje trajnostnega razvoja je mednarodna skupnost določila kot del Agende Združenih Narodov za trajnostni razvoj do leta 2030, s katero so se države sveta kolektivno zavezale k iskanju trajnostnih in vključujočih razvojnih rešitev. Cilji vključujejo spodbujanje trajnostnega upravljanja naravnih virov in ekosistemov ter trajnostne, vključujoče in pravične gospodarske rasti. Torej, gre za razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi pri tem ogrozil zmožnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe.

Cilji trajnostnega razvoja so ključnega pomena za okrevanje, ki vodi k bolj zelenim in vključujočim gospodarstvom ter močnejšim in odpornejšim družbam.  Za doseganje trajnostnega razvoja je ključno uskladiti tri ključne elemente: gospodarsko rast, socialno vključenost in varstvo okolja. Ti elementi so med seboj povezani in vsi so bistveni za blaginjo posameznikov in družbe.


Zavod TRS s svojim delom podpira izvajanje trajnostnih politik Evropske unije in Slovenije z razvojem in izvedbo konkretnih projektov nacionalni in mednarodni ravni. Pri tem uporablja široko mrežo nacionalnih in mednarodnih partnerjev s skupnim ciljem spodbujati blaginjo in hkrati varovati planet. Sedemnajst ciljev je soglasno sprejelo 193 držav, s tem pa se postavlja nove univerzalne standarde za razvoj, s katerimi želimo zagotovili, da nihče ne bo zapostavljen.

Zavod za trajnostni razvoj podpira predvsem prednostne naloge Evropske komisije z naslednjimi aktivnostmi:

17 ciljev trajnostnega razvoja

BIOECO-UP

Carbon Farming CE

Izvedeni projekti