BIOECO-UP

Projekt Interreg Central BIOECO-UP bo pospešil razvoj krožnega biogospodarstva z oblikovanjem biogospodarskih verig vrednosti, spreminjanjem vedenja potrošnikov in podpiranjem preoblikovanja politik.

Zaradi strateškega partnerstva, ki je aktivno vključeno v biogospodarsko medresorsko pobudo na visoki ravni BIOEAST, ki jo sestavlja 11 vzhodnoevropskih kmetijskih ministrstev in podpornih inštitutov, bo projekt pomembno vplival na biogospodarsko politiko v srednji Evropi. Poleg politike in poslovnega sektorja, bo imela koristi tudi civilna družba zaradi manjše odvisnosti od proizvodov na osnovi fosilnih goriv in večje uporabe bioloških proizvodov.

Projekt bo na transnacionalni ravni preizkušal, razvil in nadgradil rešitve za oblikovanje vrednostnih verig na biološki osnovi. Spreminjal bo vedenje državljanov pri uporabi, proizvodnji in sprejemanju izdelkov na osnovi bioloških surovin. V okviru aktivnosti projekta se bodo tudi analizirali ukrepi politike biogospodarstva srednje Evrope, razvila strategija in akcijski načrt ter predlagali učinkoviti ukrepi biogospodarstva v okviru skupne kmetijske politike 2023-2030.

Partnerstvo bo v okviru projekta razvilo:

Rezultati bodo nove transnacionalne biogospodarske verige vrednosti, in biogospodarski proizvodi, ki jih bodo potrdili končni uporabniki. Ukrepi biogospodarstva pa bodo vključeni v politike nekaterih držav Srednje Evrope. Trajnost rezultatov projekta in trajne spremembe politik bodo zagotovili partnerji na visoki ravni in pridruženi partnerji (6 nacionalnih ministrstev in 5 svetovalcev ministrstev za politike). Transnacionalno sodelovanje je ključnega pomena, saj bo projekt BIOECO-UP dopolnjeval pobudo BIOEAST z izkušnjami na področju biogospodarstva iz Avstrije in Italije ter bo zagotovil mednarodno preizkušene rešitve, vključno z ukrepi politike, ki jih bodo lahko prevzela kmetijska ministrstva.

Trajanje projekta: 1. april 2023 - 31. marec 2026

Sodelujoče institucije:

 • Hungarian Ministry of Agriculture LP Magyarország (HU)
 • Bay Zoltan Nonprofit ltd for Applied Research (HU)
 • Austrian Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and Mountain Research (AT)
 • Alma Mater Studiorum – University of Bologna, Department of Industrial Chemistry (IT)
 • Czech University of Life Sciences Prague (CZ)
 • Agricultural Research, Troubsko (CZ)
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation Research (PL)
 • Institute for Circular Economy (CRO)
 • Zavod TRS (SI)
 • Univerza v Ljubljani (SI)
 • Bioeconomy Cluster (SK)
 • Croatian Chamber of Agriculture (CRO)
Projekt BIOECO-UP podpira program Interreg Euro-MED in je sofinanciran s sredstvi Evropske Unije.
Preverite tudi

Carbon Farming CE

Izvedeni projekti