Carbon Farming CE

Projekt prispeva k podnebni nevtralnosti z razvojem rešitev, povezanih s kmetijstvom, za zajemanje CO2 iz zraka in njegovo vnašanje v tla. To se doseže z uvedbo in uporabo praks "brezogljičnega kmetovanja", poslovnega modela, rešitev za spremljanje CO2 in politik za shranjevanje emisij toplogrednih plinov v obliki organskega ogljika v tleh (SOC).

Projekt bo povečal vlogo kmetijskega sektorja pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in prispeval k podnebni nevtralnosti Srednje Evrope. Koncept brezogljičnega kmetovanja je zelo nov (2020), zato je treba tehnike, poslovni model in politike še oblikovati in preizkusiti.

V okviru projekta bo v devetih državah srednje Evrope preizkušenih šest tehnik brezogljičnega kmetovanja in razvit transnacionalni vodnik za Tehnike brezogljičnega kmetijstva. V devetih srednjeevropskih državah se bo testiral tudi poslovni model brezogljičnega kmetijstva in razvil transnacionalni poslovni model brezogljičnega kmetijstva. V okviru projekta bosta razvita standardizirana metodologija spremljanja sekvestracije ogljika in politike za povečanje obsega brezogljičnega kmetijstva.

Glavni upravičenci so kmetje in kmetijske podporne ustanove, ki prejemajo rešitve za brezogljično kmetovanje.  Prenosljivost bo zagotovljena s predlogi novih rešitev in velikim številom pridruženih partnerjev, zainteresiranih za prevzem metod. Trajnost bo podprta s skupino za brezogljično kmetovanje, ki podpira proces politike EU za brezogljično kmetovanje 2023-2030.

Trajanje projekta: april 2023 - 31. marec 2026

Sodelujoče institucije:

 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Zavod TRS
 • GAK Education and Maintenance Nonprofit (HU)
 • NOVA Societa’ Cooperativa (ITA)
 • Institite of Soil Science and Plant Cultivation (PL)
 • Bio Forschung Austria (AT)
 • Citizens´Association No Gravity (SK)
 • Agricultural Institute Osijek (CRO)
 • Alma Mater Studiorum – University of Bologna, Department of Agricultural and Food Sciences (IT)
 • Öko-Beratungs Gesellschaft mbH (DE)
 • Agricultural Research, LtD. Troubsko (CZ)
Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske Unije
Preverite tudi

BIOECO-UP

Izvedeni projekti