TEX-DAN

Prek projekta TEX-DAN bomo povezali različna mala in srednja podjetja na območju Podonavja, ki se ukvarjajo s tekstilno in modno industrijo. Izboljšati želimo pogoje za vzpostavitev krožnega gospodarstva znotraj njihovih vrednostnih verig.

Tekstilni in modni sektor pri krožnem gospodarstvu zaostaja za drugimi sektorji, vključno s slabo ozaveščenostjo o krožnih rešitvah pri lokalnih ponudnikih in proizvajalcih tekstilnih in modnih izdelkov.

Proizvodnja tekstila je zelo intenzivna z vidika porabe virov, hkrati pa je uporaba recikliranega tekstila v primerjavi z drugimi industrijami bolj omejena. Tekstilna industrija ima v Evropi četrti največji vpliv na okolje in podnebne spremembe. Hkrati je tretji največji sektor glede porabe vode in zemlje ter peti največji sektor po porabi primarnih surovin in proizvodnji emisij toplogrednih plinov.

Z mednarodnim sodelovanjem partnerjev in lokalnih malih in srednjih podjetij bomo ustanovili Podonavski krožni tekstilni grozd (Danube Circular Textile Cluster) in izvedli aktivnosti, s katerimi bomo dvignili znanje in zavedanje o pomembnosti krožnega gospodarstva v tem sektorju.

Pripravili bomo pregled inovativnih tehnologij in dobrih praks, temelječih na strokovnem znanju bioekonomije in recikliranja tekstila. Preizkusili bomo tehnološke rešitve v štirih ključnih segmentih vrednostne verige:

Cilj našega partnerstva je tudi izboljšati lokalne, regionalne in nacionalne politike za spodbujanje krožnega gospodarstva. Obravnavali bomo vrzeli v zakonodaji, predpisih in politikah, ki ovirajo uvajanje krožnih tehnologij ter oblikovali ukrepe, ki bodo usmerjeni v nacionalno zakonodajo in javno podporo za uvajanje krožnih rešitev v podjetjih.

Trajanje projekta: 1. januar 2024 – 30. junij 2026.
Preverite tudi

Carbon Farming CE

Izvedeni projekti