CARBON 4 SOIL QUALITY

Podnebne spremembe, ki jih povzroča povečana koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju, so vse bolj zaskrbljujoče. Zato se veliko pozornosti namenja različnim inovativnim zamislim in tehnologijam, ki lahko povečajo sekvestracijo oz. odvzem ogljika iz ozračja s posebnimi geoinženirskimi tehnikami. Gre za zajemanje in shranjevanje ogljika iz zraka prek rastlin v zemljo, kar se spodbuja in pospešuje s prilagojenimi tehnologijami v kmetijstvu in gozdarstvu.

Medtem ko je večina ogljika na Zemlji shranjena v oceanih, je v zemeljskih tleh shranjenih približno 75% vsega ogljika na kopnem, kar je trikrat več kot ga lahko shranijo živali in rastline. Ogljik je v tleh shranjen predvsem kot organska snov. Povečanje koncentracije te snovi v zemlji spodbuja črpanje ogljika iz zraka in hkrati izboljšuje kakovost tal, saj povečuje zadrževanje vode in hranil v zemlji. Poleg tega prispeva k boljši strukturi tal, zmanjšuje erozijo in posledično povečuje skladiščenje vode v tleh. Omenjeni pozitivni učinki prispevajo tudi k večji prehranski varnosti, saj povečujejo biotsko raznovrstnost tal in zagotavljajo dober življenjski prostor za organizme, ki živijo v tleh.

Partnerji projekta so se soočili z izzivom vzpostavitve metodologije za upravljanje količine organskega ogljika v tleh ter razvoj praktičnih orodij za ogljično kmetovanje, ki jih sestavljajo:

Analiza in razvoj standardiziranih metod kmetovanja z organskim ogljikom ter spremljanje kakovosti tal, ki so značilna za regijo Mediterana, bodo odlična podlaga za razvoj učinkovitejših smernic in priporočil za kmete, ki želijo uporabljati nove tehnike kmetovanja. Ogljično kmetovanje se bo spodbujalo prek posebnih shem za kreditiranje in certificiranje odvzemov ogljika pri kmetih. Oblikovalo se bo tudi gradivo za usposabljanje upravljavcev kmetijskih zemljišč, kar bo prispevalo k razumevanju in lažjemu uvajanju ogljiku prijaznih kmetijskih praks v različnih regijah Mediterana.

Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 31. marec 2026.
Projekt Carbon 4 Soil Quality podpira program Interreg Euro-MED in ga sofinancira Evropska unija.
Preverite tudi

Carbon Farming CE

Implemented projects