DANUBE WOODs ROUTE

Podonavje ima enega najbogatejših gozdnih območij v Evropi, vključno z največjim obsegom neokrnjenih gozdov. Le-ti so dom nekaterim še zadnjim ogroženim vrstam živali in rastlin. Gozdovi zagotavljajo dragocen ekosistem tudi lokalnim skupnostim, ki so z njim že od nekdaj tesno povezane.

Kulturna dediščina, povezana z lesom, je zelo raznolika in jo je vredno predstavljati, zato je ključni vir razvoja alternativnih oblik ekoturizma, ki jih razvijamo v sklopu projekta. Vzpostavila se bo kulturna pot, ki bo poskrbela, da bodo naravne in kulturne dobrine ter dediščina širše Donavske regije bolje vidne in privlačne za obiskovalce. Lokalno okolje bo tako pridobilo na razvoju in storitvah, a bo ostalo prijetno za življenje domačinov.

Projektni partnerji se zavedamo, da je poleg spodbujanja trajnostnega razvoja zelenega turizma in lokalnih turističnih proizvodov, potrebno nujno zaščititi tudi kulturno identiteto lokalnih skupnosti in njihovih kulturnih dobrin. Projekt bo spodbujal pozitiven odnos do lesa in trajnostno rabo gozdnih virov ter hkrati podpiral dolgoročno ohranjanje te evropske dediščine.

Za povečanje ozaveščenosti o skupnih dobrinah Podonavja, se bodo projektne dejavnosti začele s popisom in kartiranjem naravne in kulturne dediščine, povezane z gozdovi in lesom. Različne regije bodo podale svoje potrebe in ukrepe za ohranjanje in trajnostno rabo naravnih virov na njihovem območju. Le-te bodo ovrednotene in vključene v pot za trajnostno izvajanje turističnih dejavnosti.

Projekt bo zagotovil orodja in instrumente za izvajanje najbolj obetavnega programa Podonavske gozdne poti. S pilotnimi ukrepi kot so usposabljanja, zbirka orodij in množično financiranje, se bo okrepilo zmogljivosti in znanje zainteresiranih regionalnih skupin.

S predstavitvijo možnosti za dodatno financiranje programa s strani regionalnih pobud pa se bo pomagalo uskladiti razvoj in prispevati k trajnostnemu razvoju v malih in podeželskih skupnostih. Zagotovila bo stalna platforma za vzajemno učenje, večnacionalno razumevanje, nadnacionalno sodelovanje in podlaga za poenotenje regionalnega razvoja.

Trajanje projekta: 1. januar 2024 – 30. junij 2026.

Partnerji:

 • BSC - Business support centre Kranj (SI)
 • HVH - Holz von Hier nonprofit (DE)
 • APB - Association of Parks in Bulgaria (BG)
 • VEDA - Varna Economic Development Agency (BG)
 • WWF - Romania Association (RO)
 • RDA PK - Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ)
 • RDA BKP - Regional Development Agency for
 • Bjelasica, Komovi and Prokletije (ME)
 • HDK - Croatian Wood Cluster (HR)
 • RDA P - Regional development Agency of the Presov self governing region (SK)
 • SMART Development Center Association România (RO)
 • DCC - Danube competence center Serbia (RS)
 • ZRDA - Zlatibor Regional Development Serbia (RS)
 • SERDA - Sarajevo economic region development agency (BA)
 • NPK - National park Kozara (BA)
 • STRIA - South Transdanubian Regional Innovation Agency (HU)
Projekt DANUBE WOODs ROUTE podpira program Interreg programme Danube Region in ga sofinancira Evropska unija.
Preverite tudi

Carbon Farming CE

Implemented projects