Izvedeni projekti

social_seeds
Naslov/akronim Social Seeds
Vloga TRS Zunanji strokovnjak
Opis projekta Cilj projekta SOCIAL SEEDS je oblikovalce politik opremiti z na dokazih temelječim diagnostičnim orodjem, ki povečuje učinkovitost lokalnih in regionalnih politik za spodbujanje rasti in zaposlovanja v socialnih podjetjih in njihovih ekosistemih v evropskih mestih in regijah. V ta namen je bil vzpostavljen sistem merjenja in označevanja, ki ga vodijo regionalne in lokalne vlade in je namenjen socialnim podjetjem. Projekt je oblikovalcem politik pomagal pri izvajanju konkretnih ukrepov za ustvarjanje ustreznih pogojev za razcvet tega sektorja.
Vir financiranja Interreg Europe
Čas trajanja projekta 2016-2021
night_light
Naslov/akronim Night Light
Vloga TRS Udeleženec
Opis projekta V projektu “Night Light” so regionalni odločevalci iz Nizozemske, Madžarske, Španije, Luksemburga, Danske, Slovenije in Italije združili moči za izboljšanje regionalnih politik za preprečevanje svetlobnega onesnaževanja, ohranitev temnega neba in trajnostno izkoriščanje območij s temnim nebom. V okviru projekta so bili za vsako od partnerskih regij uvedeni svežnji ukrepov regionalne politike, ki so omogočili trajno zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, določitev naravnih območij, na katerih se varuje temno nebo ter uvedbo novih storitev in objektov za privabljanje ekološkega turizma na ta območja temnega neba.
Vir financiranja Interreg Europe
Čas trajanja projekta 2017-2021
Naslov/akronim Smart Watch
Vloga TRS Zunanji strokovnjak
Opis projekta Projekt SMART_watch je ustvaril platformo za sodelovanje med ključnimi udeleženci inovacijskih sektorjev v Srednji Evropi. Projekt je ustvaril mednarodno mrežo regionalnih opazovalnic pametnih specializacij v Srednji Evropi, ki spremljajo tehnološke trende in razvoj trga na področju inovativnih tehnologij in pametnih sektorjev. Projekt je povečal znanje, kompetence in stike, ki jih lahko podjetja uporabijo za izboljšanje svoje konkurenčnosti in uvajanje inovacij. Tehnološka področja, zajeta v projektu SMART_watch, so: zdravje, znanost o življenju, IKT, storitve prihodnosti, trajnostna proizvodna tehnika in industrija 4.0.
Vir financiranja Interreg Central Europe
Čas trajanja projekta 2017-2020
Naslov/akronim EnFem
Vloga TRS Zunanji strokovnjak
Opis projekta Glavni namen projekta je bil spremeniti negativno kolektivno podobo "migrantk". Projekt je ponudil tudi konkretno možnost dostopa do izobraževalnih ustanov, lokalnega družbenega in kulturnega življenja, hkrati pa je zmanjšal izolacijo migrantk na lokalni ravni.Projekt EnFem je razvil inovativna izobraževalna orodja ter konkretne pobude, ki so olajšale vključevanje migrantk v družbo gostiteljico, zlasti v ustvarjalnem, kulturnem in izobraževalnem sektorju. Projekt je podpiral lokalne skupnosti s fizičnimi instrumenti, da bi se bolje vključevale na kraju samem na lokalni ravni, zagotovile popolnejšo integracijo migrantk, spodbujale njihovo udeležbo v življenju skupnosti/državljanstva in omejile njihovo izolacijo.
Vir financiranja European Commission - DG HOME
Čas trajanja projekta 2017-2018
FOOD_CORRIDORS
Naslov/akronim FOOD CORRIDORS
Vloga TRS Zunanji strokovnjak
Opis projekta Nedavne izkušnje kažejo, da je potrebno spodbujati prehod na regionalne prehranske sisteme. Koridorji hrane spodbujajo vzpostavitev mreže mest, ki si prizadevajo za oblikovanje prehranskih načrtov, ki se raztezajo od mestnih in primestnih območij prek koridorja, ki omogoča povezavo med mestom in podeželjem. Ta pristop krepi ustvarjanje proizvodnih in potrošniških okolij, ki temeljijo na gospodarski, socialni in okoljski trajnosti.
Vir financiranja Interreg URBACT
Čas trajanja projekta 2019-2022
Preverite tudi

BIOECO-UP

Carbon Farming CE